NEN1010 Inspecties

De basisnorm in de elektrotechniek is de NEN1010. Aan deze norm dienen normaal gesproken alle elektrische installatie te voldoen. Op die manier ben je verzekerd van een goed werkende installatie. Bij nieuwe installatie behoort dan ook een opleveringscertificaat NEN1010. Ik kan deze zogenaamde eerste inspectie of nulmeting voor u verzorgen. De installatie wordt hierbij voor 100% geïnspecteerd en geverifieerd aan de NEN1010. Eventuele gebreken komen dan aan het licht en worden vermeld in het keuringsrapport.

Ook wordt de installatie volledig doorgemeten dmv isolatieweerstandsmeting, impedantiemetingen, aardelectrode meting etc. Ook die waarden komen keurig in het NEN1010 inspectierapport te staan.

Deze inspecties kan u aan uw verzekeraar overhandigen zodat u (ook achteraf) kan bewijzen dat u installatie voldeed. Alternatieve of vergelijkbare inspecties zijn:

NEN1010 Inspecties NEN1010 Inspecties