NEN3140 Inspecties

Deze norm omschrijft hoe men elektrische installaties geïnspecteerd dienen te worden en geeft aan hoe men veilig aan een elektrische installatie dient te werken en te onderhouden. Dit is een belangrijke norm die verbonden is met de arbowet. Die omschrijft namelijk dat een ieder recht heeft op een veilige werkplek en is daarmee indirect in de Nederlandse wet opgenomen.

De NEN3140 inspectie kan ik voor u verzorgen zodat u uiteindelijk verzekerd bent van een veilig -en goed werkende installatie. De inspectie bestaat uit het visueel controleren en vergelijken van de installatie aan de hand de NEN1010. Gebreken komen direct aan het licht en worden vermeld in het inspectierapport NEN1010. Ook worden er diverse uitgebreide metingen verricht zoals isolatieweerstandsmeting, impedantiemetingen, stroommetingen etc. Alle waarden komen keurig in het eindrapport te staan zodat u eventuele gebreken kan zien en begrijpen.

Optioneel kan de NEN3140 keuring worden voorzien van het aanwijsbeleid. Elke bedrijf dient namelijk een installatieverantwoordelijke te hebben. Deze regelt het veilig werken aan de installaties en geeft aanwijzingen aan monteurs etc. Op die manier wordt er veilig gewerkt aan installaties welke een eis is vanuit de arbowet.

Vraag hier uw offerte aan of stel uw vraag info@deweert.nl

NEN3140 Inspecties NEN3140 Inspecties